پاورپوینت تربيت ارزياب و خودارزيابي بر اساس مدل سرآمدي EFQM

پاورپوینت تصمیم گیری در شرایط ریسک

تحقیق تاریخچه زمین

پاورپوینت جزوه آموزشی کاربران رایانه (راهبری، نصب و راه اندازی تجهیزات و نرم افزار استعلام)

پاورپوینت جستجوی ممنوع

پاورپوینت جنگ ویتنام

تحقیق بررسی تاريخچه حفاظت و شكل گيري پارك هاي ملي و مناطق حفاظت شده

پاورپوینت چالش های جهانی بهداشت عمومی

تحقیق تاريخچه جنگل كاري در ايران

پاورپوینت حركات فيزيولوژيك مهره هاي گردن

تاریخچه آب و هوایی نمایشگاه ایالت آیوا

پاورپوینت خريد برق از مولدهای مقیاس کوچک

پاورپوینت دانشگاه صنعت نفت

تحقیق بررسی حاشیه نشینی کلان شهرها

تحقیق نمایه سازی

تحقیق نواحي بيوجغرافيايي

تحقیق بررسی کشور انگلستان

تحقیق بررسی پاکستان

تحقیق موقعيت جغرافيايي شهرستان بهشهر

تحقیق بررسی بهداشت محیط

تحقیق بررسی انواع سنگ ها

تحقیق بررسی انواع جهانگردی

تحقیق بررسی انواع ابرها

تحقیق انرژی زمین گرمایی

تحقیق برنامه‌ ريزي هماهنگ منابع در كشور آفريقاي جنوبي

تحقیق بادگيرهای یزد

تحقیق بررسی باد

تحقیق ايستگاه هاي هواشناسي در ايران

تحقیق گل سنگ

تحقیق بررسی کشور اوکراین